Best Doctors

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

nowotworu złośliwego,nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ,zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass),zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca,zabiegu neurochirurgicznego,przeszczepu od żywego dawcy narządów przeszczepu szpiku kostnego.

 

1 000 000 EUR w roku polisowym (łączny limit na leczenie i świadczenia dotyczące Ubezpieczonego,osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów) lub 2 000 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego.

 

 

* - pola wymagane