Kontakt w sprawie danych osobowych

Informujemy, że stosownie do wymogów RODO, spółki Grupy Progress tj. Multi Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Progress Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako administratorzy danych osobowych wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą (w szczególności klienci współpracujący z brokerem lub agencją ubezpieczeń) mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w każdej z tych spółek we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO, oraz przepisów krajowych dotyczących danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Progress Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. w Warszawie:

 

Adres e-mail: iodo@kancelaria-progress.pl

Dane do korespondencji pocztowej z Inspektorem:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Chopina 17
05-806 Komorów

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Multi Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

 

Adres e-mail: iodo@kancelaria-progress.pl

Dane do korespondencji pocztowej z Inspektorem:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Chopina 17
05-806 Komorów

* - pola wymagane