Komunikacyjne

Ze względu na swój obowiązkowy charakter, ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, są najczęściej występującą w praktyce rynkowej grupą ubezpieczeń. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych objęte są wszelkie szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje dwa rodzaje ubezpieczeń:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • dobrowolne ubezpieczenia takie jak: autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie szyb.
* - pola wymagane