Dom / mieszkanie

Najczęściej jest tak, że ubezpieczamy to co musimy ubezpieczyć np. OC samochodu, ale niestety zapominamy o tym co jest dla większości z nas dużo cenniejsze i utrata tego pociągnęłaby za sobą dużo poważniejsze konsekwencje. Mowa oczywiście o ubezpieczeniu domu/mieszkania oraz znajdującego się w nim mienia.

Ubezpieczenie domu/mieszkania ma zapewnić właścicielowi ochronę na wypadek zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą ubezpieczonego mienia. Ochrona ta polega na wypłacie pieniędzy na odbudowę lub remont samej substancji budynku (lub tzw. murów), naprawę lub zakup uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia (np. montowanych szaf, kuchni), naprawę lub zakup uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia ruchomego zgromadzonego w mieszkaniu (np. sprzętu RTV, ubrań).

* - pola wymagane