Życie i zdrowie

W związku z tym, że w dużej mierze wywodzimy się z ubezpieczeń na życie ten temat jest szczególnie bliski naszym sercom. Przez te wszystkie lata zebraliśmy doświadczenie, dzięki któremu mamy pełne przekonanie o tym, że ochrona życia i zdrowia jest niezbędna, a najlepiej ją kupić kiedy jesteśmy jeszcze młodzi i zdrowi. Dlatego oprócz oferty ubezpieczeń indywidualnych, które można u nas wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę Grupowego ubezpieczenia na życie, które oferujemy w formie indywidualnej. Można to ubezpieczenie potraktować jako zamiennik ubezpieczenia indywidualnego lub dodatek do posiadanych już polis indywidualnych lub grupowych w zakładach pracy (wypłata będzie ze wszystkich polis).
Zapewniamy Państwa, że nie znajdziecie na naszym rynku oferty z tak wysokimi sumami ubezpieczenia w tak korzystnej cenie (szczególnie wariant nr 3).

* - pola wymagane